دکتر محمد وفایی
خالد استامبولی نبش خیابان 27 ساختمان بهاران طبقه 1
تهران » تهران
منطقه 6
 

تخصص

جراحی کولون و رکتوم (فوق تخصص)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
6
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی کولون و رکتوم
منطقه
3
Top