دکتر علی آقا علی شیری
میدان ونک - ملاصدرا-بیمارستان بقیه اله - درمانگاه چشم
تهران » تهران
منطقه 3
 

تخصص

جراحی چشم لیزر- لیزیک (فوق تخصص)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
نام پزشک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
منطقه
3
استان/شهر
تهران » تهران
تخصص
جراحی چشم لیزر- لیزیک
Top