دکتر قاسم معصومی
ارومیه، تقاطع خیام شمالی و معدنی طبقه فوقانی آزمایشگاه میلانی
آذربایجان غربی » ارومیه
 

تخصص

امراض داخلی (متخصص)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
آذربایجان غربی » ارومیه
تخصص
امراض داخلی
استان/شهر
آذربایجان غربی » ارومیه
تخصص
امراض داخلی
Top