دکتر محسن آخوندی
یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض
یزد » یزد
 

تخصص

بیماری های کبد (فوق تخصص)
دستگاه گوارش (فوق تخصص)
 
 

سایر پزشکان

استان/شهر
یزد » یزد
تخصص
بیماری های کبد
استان/شهر
یزد » یزد
تخصص
بیماری های کبد
Top