برخی از پزشکان سایت

021-22606625
بیماریهای پوستی
02133515262 26215334-22666834 مطب دوم: 66695108 - 66603211 - 66658003 - 66658009
دندانپزشکی
021-88881060 021-88791621
بیماری های مغز و اعصاب
02188723638
امراض داخلی
88208257 88677723-7
گوش و حلق و بینی
021-22900014
انکولوژی
02144826648
بیماریهای پوستی
021 - 88024128
بیماریهای کودکان
02144003929 22615488
بیماریهای پوستی
021 - 88735141
جراحی چشم لیزر- لیزیک
021-88660955 021-88662276
جراحی پلاستیک
021-22587536 021-22553774
جراحی عمومی
Top