برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

رفتار کودک نوپا

کودک چیزهای زیادی برای متعجب کردن و غافلگیر کردن والدینش دارد. هنگامی که از او بخواهید کاری را انجام دهد، ممکن است آن را انجام دهد ! در این سن، بسیاری از کودکان شروع به کنترل انگیزش های خود، تغییر رفتار و گوش دادن به حرف پدر و مادر می کنند، البته نه همیشه.

رشد کودک در 2 تا 3 سالگی

کودک در 2 تا 3 سالگی احساسات زیادی را در خودش تجربه می کند و در ضمن در مورد احساسات دیگران چیزهایی یاد می گیرد. کج خلقی در این سن طبیعی است چون در این سن کودک کلمات لازم را برای ابراز ناامیدی، خشم، خجالت و احساسات "مهم" دیگری مثل احساس گناه و شرم ندارد.

یک مرحله طبیعی از رشد کودک

اگر شما پدر و مادر کودکی هستید که از پوشک استفاده می کند و به سنی رسیده که فکر می کنید باید برای توالت رفتن آموزش ببیند، ممکن است مثل لیندا در تشخیص بهترین روش برای شروع آموزش توالت رفتن به کودکتان مشکل داشته باشید.

یادگیری بچه ها از طریق بازی

بازی کردن با دیگران برای رشد کودک اهمیت دارد. مهارت های زندگی کودکان در بازی است که شکل می گیرد و کمک می کند بتوانند مهارت های دوستیابی و حفظ رابطه را یاد بگیرند. به عنوان پدر و مادر شما می توانید با بردن کودک به پارک برای بازی با کودکان دیگر یا پیوستن به گروههای بازی سازمان یافته تمایل به بازی های سالم را در کودکتان تقویت کنید.

بهبود تغذیه ای برای کودکان نوپا

برای بهبود تغذیه ای کودک خود سعی کنید تا از تمام گروه های اصلی غذایی در حد متعادل و بهداشتی استفاده کنید. برای این منظور از برنامه های مشخص تغذیه ای که ارائه می شود پیروی کنید.

بازی، ابزار یادگیری کودک است

اشیایی را که توجه کودکتان به آنها جلب می شود را شناسایی کنید. اگر کودکتان تماشای حرکت مورچه ها که در گوشه ای از خانه را دوست دارد، شما نیز کتابی راجع به حشرات بخوانید.

 
 

برخی از تمرینات

حرکت دو ضرب با کتل بل

چرخش به سمت خارج

بلند کردن هالتر

پرس شانه با سیم کش

دوچرخه زدن

تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته

Top