فعالیت بدنی برای کودکان در تمام سنین مهم است. البته، ممکن است کودکتان که از طلوع خورشید تا وقت خواب جست و خیز می کند تمام فعالیت مورد نیاز یک کودک را داشته باشد. او می خزد، راه می رود، یاد می گیرد که بپرد و بدود، از مبلمان بالا و پایین برود، توپ را شوت کند و یا با راه رفتن اسباب بازی هایش را نیز بدنبالش بکشد.

در 2 تا 3 سالگی، فعالیت بدنی کودک به سطح بیشتری ارتقا می یابد. با افزایش هماهنگی بین اعضای بدن، او یاد می گیرد که از پلکان بالا و پایین برود، یاد می گیرد که چگونه براحتی یک سه چرخه را براند. با تغییر توجه او به اشیا و فعالیت ها، که اغلب دقیقه به دقیقه است، والدین را وادار می کند که در هر لحظه مراقبش باشند.

اهمیت بالای فعالیت و بازی کودک نیازی به تاکید مجدد ندارد. برای تشویق کودک به بازی باید او را از تماشای تلویزیون منع کنید. پژوهشگران معتقدند که کودکان با سن تا 2 سال نباید تلویزیون تماشا کرده و بجای آن در فعالیت های نظارت شده فیزیکی در داخل و بیرون از خانه بپردازند. کودک را به بازی با خواهر و برادر یا دیگر همسالانش تشویق کنید. در زمان انجام کارها و فعالیت های خانوادگی تا حد ممکن کودکان را فعال کنید.

می توانید فعالیت بدنی را با کاربرد هوشمندانه روروک تشویق کنید. در گشت و گذار بیرون از خانه، از همان ابتدا کودک را در روروک ننشانید. به کودک اجازه دهید هر وقت خواست بلند شود و در کنار شما راه برود.

اگر کودک خود را به کودکستان می فرستید، به میزان  فعالیت بدنی و بازی های او را در آنجا توجه کنید. در بسیاری از کودکستان ها کودک را با تماشای تلویزیون سرگرم کرده و لذا کودک به اندازه کافی در طول روزفعالیت بدنی ندارد. در کودکستان ها توجه به شرایط کودکان از نظر ایمنی و سلامت در بازی ها و تغذیه نیز اهمیت دارد. از مسئولان کودکستان بخواهید که کودک در زمان خوردن غذا در حالت نشسته باشد چرا که دویدن و حرکت کردن هنگام غذا خوردن ممکن است باعث خفگی کودک شود.
 
 
مجموعه
۱ تا ۳ سال » فیتنس

ادامه موضوع

Top