بطور خلاصه کودک نو پا نیاز دارد که از طرف والدین درک شود. کودکان نو پا به هر کلمه ای که می گوییم گوش می دهند(حتی اگر متوجه نشویم). آنها نسبت به آن چیزی که ما تصور می کنیم درک بسیار بیشتری دارند. آنها خیلی حساسند و ممکن است بدلیل روش بیان و نحوه خنده دیگران بد اخلاق شده یا گریه کنند.

جهان کودک جهان مملو از احساسات مخلوط با مهارت های ارتباطی است که به سرعت تغییر می کند. احساسات آنها گاهی اوقات بسیار شدید است، اما نمی توانند کلمات مناسب برای بیان را پیدا کنند. آنها بین ترس از جدایی از والدین و تمایل برای استقلال دائما درگیر هستند و ذهنشان دائم با این موضوع درگیر است که جریان امور دنیای اطرافشان را تغییر دهند. آنها بگونه ای هدایت می شوند که در رفع نیازهای روزمره شان کمک بگیرند و احساس امنیت کرده و توسط خانواده شان پذیرفته و درک شوند.
کودک واقعا نیاز به شنیده شدن و بعد از آن درک شدن دارد. برای کودک نو پا بسیار سخت است که خود را بیان کند. در این راستا ممکن است تقلا بکند و اینکار باعث کج خلقی اش بشود.

نشان ها برای ارتباط خوب
  1. روی آن چیزی که کودکتان سعی در گفتنش دارد تمرکز کرده و احساسات پشت گفتار و حرکاتش را مورد توجه قرار دهید.
  2. زمانی را به طور منظم برای برقراری ارتباط با او به شیوه خاص خود اختصاص دهید. حتی دو دقیقه در هر نیم ساعت می تواند بسیار موثر باشد.
  3. هنگامی که کودک نو پا به سمت شما می آید، سعی کنید هر کار دیگری را رها کرده و تنها به صحبت های او توجه کنید - احتمالا او فقط یک یا دو دقیقه به توجه شما نیاز داشته باشد.
  4. سعی کنید خم شوید یا کنارش بنشینید تا بخوبی بتوانید صدایش را بشنوید.
  5. سعی کنید به او اجازه دهید جملاتش را کامل کند مهم نیست که جملاتش چقدر پیچیده یا نا منظم باشند.
  6. برایش کتاب داستان بخوانید. کتابهای تصویری به کودک در یادگیری زبان کمک می کنند.
  7. همیشه صادق باشید. بچه ها روشن تر از بسیاری از ما فکر می کنند . هنگامی که به آنها دروغ می گوییم ، اعتماد آنها را از دست می دهیم.

حرف زدن کودک نو پا

با ناتوانی در بکارگیری کلمات، کودک نو پا از حرکات برای رساندن منظورش استفاده خواهد کرد. او ممکن است شلوار شما را بکشد تا به شما بفهماند که او را در آغوش بگیرید، یا سرش را تکان دهد و از اداهای مشخصی استفاده کند تا بگوید که او را تنها بگذارید. اگر شما چند نشانه زبان نوزاد را به او یاد داده باشید، ممکن است  در18 ماهگی شروع به استفاده از آنها کرده یا حتی چند نشانه جدید را خود بسازد – این چنین کارهای خلاقانه را با مشارکت در آنها و تبدیلشان به کدهای رمزی بین خود و کودکتان تقویت کنید. یکی از نشانه های جالب علامت "من شما را دوست دارم" است که می تواند از فاصله دور و در خداحافظی ها نیز استفاده شود.

می توانید به رشد توانایی صحبت کردن در کودک نو پایی که متکی به زبان بدن است، کمک کنید. منظور او را با بیان کلمات تکرار کنید و پاسخ خود را برایش شرح دهید. به عنوان مثال اینگونه جملات را بکار بگیرید"  تو می خواهی که مامان بغلت کنه اما مامان چیزی توی دستشه و می تونی دست دیگه مامان را بگیری "، یا" می ببینم که اینونمی خواهی. نظرت راجع به این چیه ؟"

حرف های مثبت

با صحبت کردن با صدای بلند در مورد همه چیز، حتی کارهای روزمره، شما می توانید به ساخت دایره لغات و مهارت های زبان کودک کمک کنید.
همه ما دوست داریم به جای نهی شدن از کاری که نمی توانیم انجام دهیم به کاری که می توانیم انجام دهیم سفارش شویم. کودک شما نیز همینگونه است. به عنوان مثال، به جای گفتن " در خانه ندو" ، می توانید بگویید "لطفا زمانی که در خانه هستی قدم بزن و یا  " فریاد نزن" می شود " لطفا آرام صحبت کن".
 
 
مجموعه
۱ تا ۳ سال » رفتار کودک

ادامه موضوع

Top