"پسر من در توالت رفتن بسیار منظم است، اما من با او یک مشکل دارم: او اصرار دارد در حالت ایستاده مدفوعش را دفع کند.  من با تلاش زیاد توانستم او را متقاعد کنم که برای دفع مدفوع سراغ توالت مخصوصش برود، اما او هنوز هم حاضر به نشستن روی توالت نیست و ایستاده مدفوع می کند. من چه کاری در این مورد می توانم انجام دهم؟"

اجابت مزاج در حالت ایستاده، عادت معمولی است در بین کودکانی که از قبل عادت کرده اند در حال ایستاده در پوشک خود مدفوع را دفع کنند. تلاش برای دفع مدفوع در حالت نشسته احتمالا احساس غیر طبیعی و ناراحت کننده ای برای این کودکان به وجود می آورد.

برای حل این مشکل ابتدا سعی کنید او را از احساس خوبی که در ایستاده دفع کردن داشته، دور کنید و متقاعدش کنید که برای دفع حتما باید به توالت برود و از توالت مخصوص خودش استفاده کند.

در مرحله بعد به او پیشنهاد کنید که روی توالت بنشیند و نشسته ادرار کند و به نشستن ادامه دهد تا زمانی که احساس نیاز به اجابت مزاج هم برایش به وجود آید، و سپس برای این تلاشی که کرده به او پاداش دهید. در روزهای بعد هم  به تشویق او در این مورد ادامه دهید، به خصوص پانزده دقیقه بعد از غذا خوردن و قبل از خوابیدن، که کودک بیشترین نیاز برای اجابت مزاج را در این زمان احساس می کند. در نهایت شما می بینید که او زمانی که روی توالت نشسته، تصادفی مدفوع را دفع می کند.

برای این موفقیت هر بار او را بسیار تشویق کنید. به زودی می بینید که این تشویق ها و حمایت های شما موجب می شود کودک رفتار درست اجابت مزاج را یاد بگیرد.
 
 
مجموعه
۱ تا ۳ سال » توالت كردن كودكان

ادامه موضوع

Top