برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

بارداری

بارداری شرایطی است که در آن یک موجود مونث قبل از متولد کردن کودک، جنین را در خود حمل می کند. بارداری دوره ای است که زنان تغییرات بدنی مختلفی را تجربه می کنند و ممکن است این موضوع باعث فشار روانی برای آن ها بشود. مدت بارداری به سه دوره تقسیم می شود؛ به این دوره ها سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم گفته می شود.

علائم بارداری

علائم مختلفی وجود دارد که می تواند به شما بگوید آیا حامله هستید یا خیر. این علائم اولیه می تواند با تشخیص زودهنگام بارداری در لذت مادر شدن به شما کمک کند.

نزدیکی برای باردار شدن

در نزدیکی برای باردار شدن باید بر بارداری تمرکز کرد و این نزدیکی باید برای هر دو نفر از زوجین خوشایند باشد. بعضی از زوجین نیازی به نگرانی برای نزدیکی جهت بارداری و وضعیت انجام نزدیکی و دفعات و زمان‌بندی آن ندارند. ولی بعضی دیگر حتی بعد از آموزش و تمرین طولانی مدت جهت نزدیکی برای بارداری سخت حامله می‌شوند.

تعیین جنسیت کودک

پیش بینی جنسیت کودک ممکن می‌باشد و شما می‌توانید با توجه به علاقه‌ی خود آن را تعیین کنید. راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد.

تخمک گذاری

تخمک گذاری پروسه ای است که طی آن تخمک ها از تخمدان زن آزاد می شوند. تخمک گذاری فرد را برای باردار شدن آماده می کند. با کمک تقویم و جدول فرد می تواند زمان دقیق آن را بفهمد.

پیش از تلاش برای باردار شدن

پیش از تلاش برای باردار شدن باید آمادگی لازم را پیدا کنید. باید تغییراتی را در زندگی خود اعمال کنید و برای داشتن یک بارداری سالم وبدون دردسر نکاتی را در مورد باردار شدن فرار گیرید و برای بارداری خود برنامه ریزی کنید.

تلاش برای باردار شدن

بسیاری از زوجین به امید اینکه روزی به خواسته ی خود می رسند برای باردار شدن تلاش می کنند. زوجین بسیاری از ناباروری با علل مختلف٬ رنج می برند.

 
 

برخی از تمرینات

پرس شانه با کابل

خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت

حالت ایستاده

کشیدن کابل در مقابل بدن

غلتاندن با هالتر روی زانو

پشت بازو خوابیده

Top