برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

سلامت و باروری

شرایط سلامتی، هم سلامت طبیعی و هم سلامت تناسلی، می توانند باعث ناباروری در انسان بشوند. عوامل مختلفی می توانند بر زنان و مردان تاثیر بگذارند. می توان این عوامل را با کمک علم پزشکی و تغییرات سبک زندگی درمان کرد.

رژیم غذایی و باروری

رژیم غذایی به طور مستقیم بر باروری تاثر دارد. رژیم غذایی خوب و متعادل تضمین می کند هیچ مشکلی در دوران بارداری و پس از آن به وجود نمی آید. می توان با غذاهایی خاص سطح باروری را بالا برد. غذاهای خاصی وجود دارند که اگر می خواهید باردار بشوید باید از آن ها پرهیز کنید.

سن و باروری

سن و باروری رابطه زیادی با هم دارند و به این دلیل است که باردار شدن برای زنان بعد از 35 سالگی مشکل می شود. با افزایش سن زنان سطح باروری آن ها کاهش پیدا کرده و بچه دار شدن برای آن ها مشکل می شود.

باروری

باروری تعیین کننده بارداری است. زوج های نابارور نمی توانند بچه خود را داشته باشند. اما با دارو و مداخله های پزشکی می توان ناباروری را به خوبی درمان کرد. تغییرات سبک زندگی نیز بر باروری تاثیر می گذارند.

 
 

برخی از تمرینات

پرس شانه با کابل

پرس آرنولد با دمبل

خم به جلو با کابل

چرخاندن صفحه هالتر

وزنه برداری دو ضرب

بلند کردن کتل

Top