برخی از پزشکان سایت

لیست موضوع ها

سلامت و باروری

شرایط سلامتی، هم سلامت طبیعی و هم سلامت تناسلی، می توانند باعث ناباروری در انسان بشوند. عوامل مختلفی می توانند بر زنان و مردان تاثیر بگذارند. می توان این عوامل را با کمک علم پزشکی و تغییرات سبک زندگی درمان کرد.

رژیم غذایی و باروری

رژیم غذایی به طور مستقیم بر باروری تاثر دارد. رژیم غذایی خوب و متعادل تضمین می کند هیچ مشکلی در دوران بارداری و پس از آن به وجود نمی آید. می توان با غذاهایی خاص سطح باروری را بالا برد. غذاهای خاصی وجود دارند که اگر می خواهید باردار بشوید باید از آن ها پرهیز کنید.

سن و باروری

سن و باروری رابطه زیادی با هم دارند و به این دلیل است که باردار شدن برای زنان بعد از 35 سالگی مشکل می شود. با افزایش سن زنان سطح باروری آن ها کاهش پیدا کرده و بچه دار شدن برای آن ها مشکل می شود.

باروری

باروری تعیین کننده بارداری است. زوج های نابارور نمی توانند بچه خود را داشته باشند. اما با دارو و مداخله های پزشکی می توان ناباروری را به خوبی درمان کرد. تغییرات سبک زندگی نیز بر باروری تاثیر می گذارند.

 
 

برخی از تمرینات

بلند کردن هالتر

پرس سرشانه - مخالف جاذبه

پرس شانه با سیم کش

بلند کردن عضله دلتویید

حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش

پرس شانه با کابل

Top