عوارض متعددی وجود دارد که ممکنست زن باردار در حین دوران بارداری یا زایمان با آن ها رو به رو شود. یکی از این عوارض، وضعیت بریچ است. در حالت طبیعی سر جنین به سمت پایین قرار دارد و از کانال زایمان عبور می کند. این وضعیت مناسب ترین وضعیتی است که به عبور جنین از کانال زایمان کمک می کند. اما در موارد دیگر، مشاهده می شود که کفل جنین یا پاهای جنین در سمت پایین یا نزدیک کانال زایمان قرار دارد. این وضعیت زایمان را مشکل می کند. در این صورت پا ها ی جنین یا باسن جنین باید از کانال زایمان خارج شود. این وضعیت بریچ خوانده می شود.

وضعیت بریچ، از هر 25 زایمان فول ترم یا به موقع، یک مورد را دربرمی گیرد. وضعیت بریچ خود به 3 صورت دیده می شود. بریچ کامل، ناکامل، فرانک بریچ. در فرانک بریچ، کفل جنین نزدیک به کانال زایمان قرار دارد و زانوها صاف است و خمیدگی ندارد. در بریچ کامل، خمیدگی ران و یک یا هر دو زانو به طور کامل است. در بریچ نا کامل، خمیدگی یک ران یا هر دو زانو دیده نمی شود و یک یا دو زانو زیر کفل قرار دارد. به هر حال در زایمان بریچ اول پاها یا کفل جنین خارج می شود.

علت های بروز وضعیت بریچ

علت های بروز وضعیت بریچ عبارتند از بارداری های متوالی و بارداری های چند قلویی. وضعیت بریچ می تواند برای زنانی که تاریخچه ی به دنیا آوردن فرزند نارس را ذکر می کنند هم اتفاق بیفتد.کاهش یا افزایش میزان مایع آمنیوتیک هم ممکنست سبب بروز این وضعیت شود. در زنانی که رحمشان شکل طبیعی یا رشد طبیعی ندارد هم وضعیت بریچ دیده می شود. لازم به تکرار است که زنانی که پاسنتا پرویا یا جفت سر راهی دارند هم ممکنست با وضعیت بریچ روبه رو شوند.

وضعیت بریچ چند هفته پیش از زمان زایمان تشخیص داده می شود. پزشکان حتی با معاینه ی دستی هم می توانند وضعیت قرار گرفتن سر جنین را تعیین کنند. آن ها دست خود را در ناحیه تحتانی شکم زن باردار قرار می دهند و با معاینه متوجه وضعیت جنین می شوند. پس از تشخیص با معاینه بالینی، با انجام سونوگرافی می توان وضعیت قرار گرفتن جنین را مورد تایید قرار داد. البته تصویر برداری با اشعه X هم کمک می کند و می توان با توجه به آن هم وضعیت جنین و هم اندازه ی لگن را برای امکان پذیر بودن زایمان واژینال بررسی کرد.

اگر وضعیت جنین بریچ باشد نباید نگران باشید. زیرا با این وضعیت هم نوزاد سالم به دنیا می آید. ولی در مقایسه با وضعیت قرار گرفتن سر به سمت پایین، با عوارضی روبه رو خواهیم شد. ممکنست نوزاد بریچ دچار نقص باشد که البته بیشتر به سبب غیر طبیعی بودن قرار گرفتن جفت در رحم پیش از تولد بروز می کند. وضعیت بریچ در هفته های 32 تا 37 بارداری ممکنست تغییر کند. روش های متعددی وجود دارد که موفقیت آمیز بودنشان باید بررسی شود.
 

ادامه این موضوع

آسیب دیدن نوزاد در حین زایمان

آسیب های حین زایمان شامل بروز انواع آسیب های جسمانی است که در حین تولد نوزاد را تهدید می کند. البته با نام ترومای زایمان هم خوانده می شود. عوامل متعددی در بروز آسیب های حین زایمان دخالت دارند.

جدا شدن جفت از رحم

جدا شدن جفت زمانی اتفاق می افتد که پیش از زایمان، اتصال جفت با دیواره های رحم از بین برود.این عارضه در 200 مورد بارداری، 1 مورد را در بر می گیرد. احتمال بروز آن در بارداری های بعدی را می توان با مراقبت شدید از مادر باردار و ثبت و نمایش وضعیت وی از بین برد.

زایمان کاذب چیست؟

زایمان کاذب، درست مانند زایمان واقعی احساس می شود. البته تشخیص دادن زایمان کاذب از مراحل اولیه ی زایمان واقعی بسیار دشوار می نماید. بنابراین، زن باردار ی که درمرحله ی بعد ازهفته سی و هفتم قرار دارد باید بسیار مراقب باشد.

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر اختلالی است که در موارد نادر بروز می کند و مادرانی که یک بار دچار این مشکل شده اند نباید از بروز آن در بارداری های بعدی بهراسند. این موقعیت به راحتی تشخیص داده نمی شود. اما در بیشتر موارد در حین زایمان معلوم می شود که جنین نمی تواند از لگن مادر عبور کند.

عوارض زایمان

اپی زیاتومی برای بزرگتر کردن واژن انجام می شود تا جنین بتواند سریع تر خارج شود. به نظر متخصصین زخم ناشی از اپی زیاتومی زودتر از زخم ناشی از پارگی پرینه التیام خواهد یافت.

عوارض زایمان - سطح مایع آمنیوتیک

سطح مایع آمنیوتیک برای سلامتی جنین اهمیت زیادی دارد زیرا دمای مناسب را برای جنین حفظ کرده و مانع از فشرده شدن بند ناف می شود. هر دو عارضه ی الیگوهیدر آمنیوز و پلی هیدرآمنیوز برای سلامت جنین و مادر خطر آفرین خواهد بود.

مشکلات در حین زایمان

مشکلات حین زایمان به سبب سه عامل بروز می کند. اضطراب، وضعیت بدنی، عوامل جسمی. این عوامل سبب بروز ناراحتی و خستگی در حین زایمان می شوند از جمله آناتومی لگن، شدت انقباض های رحمی و توانایی های ذاتی زن باردار.

نواقص مادرزادی یا نواقص تولد

نواقص تولد شامل هر گونه مشکل جسمی یا ذهنی است که در حین بارداری ایجاد می شود. ممکنست اختلالات جسمی یا ذهنی را در بر داشته باشد. نواقص تولد بر اثر عوامل ژنتیکی یا محیطی ایجاد می شود. عوامل ناشناخته ی دیگری هم در بروز آن ها دخالت دارند.

نوزاد نارس

براساس استانداردهای جهانی موجود، همه ی نوزادانی که وزنشان از 1000 تا 2500 گرم و طول قد آن ها از 30 سانتی متر تا 35 سانتی متر باشد، نوزاد نارس نامیده می شوند. البته تعیین مقدار وزن برای تعیین نارس بودن نوزاد نمی تواند عامل اصلی باشد زیرا هستند نوزادانی که با وزن کم به دنیا می آیند ولی از انرژی و توان کافی برای ادامه ی حیات برخوردارند.

کمر درد در حین زایمان

کمر درد درحین زایمان به درد در ناحیه ی دنبالچه گفته می شود که بر اثر فشار ناشی از سر جنین بر این ناحیه ایجاد می شود. نشانه ها شامل کمر درد در زمان شروع انقباض هاست. در واقع هیچ دارویی برای تسکین این درد تعیین نشده است. اقدامات تسکین دهنده شامل تغییر وضعیت جنین در رحم مادر است و درد با کمک به مادر به روش های مختلف دیگر هم تسکین خواهد یافت.

Top