عدم تناسب سر جنین با لگن مادر در هنگامی بروز می کند که بدن جنین یا سر جنین به اندازه ای نباشد که بتواند در مسیر حرکت جنین از لگن مادر عبور کند. این موقعیت به راحتی تشخیص داده نمی شود. اما در بیشتر موارد در حین زایمان معلوم می شود که جنین نمی تواند از لگن مادر عبور کند. این وضعیت ها با نام عدم تناسب سر جنین با لگن مادر خوانده می شود حتی اگر این حالت وجود نداشته باشد. درمواردی که تشخیص عدم تناسب سر جنین با لگن مادر قطعی شد بهترین گزینه انجام عمل سزارین است.

علت های متعددی سبب بروز عدم تناسب سر جنین با لگن مادر می شود. در بیشتر موارد اندازه ی جنین عامل اصلی است. اندازه ی جنین بر اثر ابتلای مادر به دیابت یا وراثت افزایش می یابد. در برخی از موارد ممکنست براثر دیررس بودن زایمان یعنی وضع حمل پس از تاریخ تعیین شده ایجاد شود. در موارد دیگر هم ممکنست اندازه ی غیر طبیعی شکم به سبب وجود دو یا چند جنین باشد. عدم تناسب سر جنین با لگن مادر فقط به سبب اندازه ی بزرگ جنین بروز نمی کند. غیر طبیعی بودن قرار جنین یا وضعیت قرار گرفتن جنین هم می تواند سبب بروز این عارضه شود. برخی از زنان لگن کوچکی دارند. در این صورت احتمال بروز عدم تناسب سر جنین با لگن مادر وجود دارد. حتی شکل غیر طبیعی لگن مادر هم می تواند به بروز این عارضه کمک کند.

عدم تناسب سرجنین با لگن مادر در مواقعی تشخیص داده می شود که مراحل زایمان به طور طبیعی پیش نرود. یا در مواردی که با وجود مصرف دارو مانند اکسی توسین هیچ پیشرفتی حاصل نشده باشد. درست درزمان زایمان مشخص می گردد که این عدم تناسب وجود دارد، بزرگی جنین یا کوچکی لگن مادر. در شرایط طبیعی در حین زایمان وقتی که سر جنین از لگن مادر عبور می کند، مفاصل از هم باز می شوند. در نتیجه سر جنین می توانداز لگن بگذرد.

با کمک سونوگرافی هم می توان اندازه ی سر جنین را تعیین نمود. ولی تعیین وزن دقیق نوزاد با این وسیله امکان پذیر نیست. با معاینه ی بالینی هم می توان اندازه ی لگن مادر را تعیین کرد. بدین ترتیب امکان تشخیص عدم تناسب سر جنین با لگن مادر در زمان پیش از زایمان معلوم می شود و امکان تصمیم گیری برای انجام اقدامات لازم وجود دارد. البته در مواردی هم ممکنست امکان تشخیص قطعی وجود نداشته باشد. در این صورت، با تجویز اکسی توسین معلوم می شود که روند زایمان  پیشرفت می کند یا نیاز به انجام اقدامات دیگر دارد. مصرف اکسی توسین به تغییر وضعیت جنین هم کمک می کند.

بسیاری از مادران ممکنست با شنیدن تشخیص عارضه ی عدم تناسب سر جنین با لگن مادر نگران شوند و از این که شاید در بارداری های بعدی هم با این مشکل رو به رو شوند می ترسند. درحالی که یافته ها نشان داده است که 65 درصد از زنانی که با تشخیص عدم تناسب سر جنین با لگن مادر روبه رو شده اند در بارداری های بعدی توانسته اند زایمان واژینال داشته باشند. قابل ذکر است که تشخیص این عارضه نباید زن باردار را بهراساند زیرا احتمال بروز آن 1 در 250 بارداری است.
 

ادامه این موضوع

آسیب دیدن نوزاد در حین زایمان

آسیب های حین زایمان شامل بروز انواع آسیب های جسمانی است که در حین تولد نوزاد را تهدید می کند. البته با نام ترومای زایمان هم خوانده می شود. عوامل متعددی در بروز آسیب های حین زایمان دخالت دارند.

جدا شدن جفت از رحم

جدا شدن جفت زمانی اتفاق می افتد که پیش از زایمان، اتصال جفت با دیواره های رحم از بین برود.این عارضه در 200 مورد بارداری، 1 مورد را در بر می گیرد. احتمال بروز آن در بارداری های بعدی را می توان با مراقبت شدید از مادر باردار و ثبت و نمایش وضعیت وی از بین برد.

زایمان کاذب چیست؟

زایمان کاذب، درست مانند زایمان واقعی احساس می شود. البته تشخیص دادن زایمان کاذب از مراحل اولیه ی زایمان واقعی بسیار دشوار می نماید. بنابراین، زن باردار ی که درمرحله ی بعد ازهفته سی و هفتم قرار دارد باید بسیار مراقب باشد.

عوارض زایمان

اپی زیاتومی برای بزرگتر کردن واژن انجام می شود تا جنین بتواند سریع تر خارج شود. به نظر متخصصین زخم ناشی از اپی زیاتومی زودتر از زخم ناشی از پارگی پرینه التیام خواهد یافت.

عوارض زایمان - سطح مایع آمنیوتیک

سطح مایع آمنیوتیک برای سلامتی جنین اهمیت زیادی دارد زیرا دمای مناسب را برای جنین حفظ کرده و مانع از فشرده شدن بند ناف می شود. هر دو عارضه ی الیگوهیدر آمنیوز و پلی هیدرآمنیوز برای سلامت جنین و مادر خطر آفرین خواهد بود.

عوارض زایمان - وضعیت بریچ یا وارونه ی جنین

وضعیت بریچ، وضعیتی نیست که جنین را به خطر بیندازد و نوزادی که با وضعیت بریچ به دنیا می آید در بسیاری از موارد از نوزادان با قرار طبیعی سالم تر است. وضعیت بریچ را می توان چند هفته پیش از تاریخ زایمان تشخیص داد.

مشکلات در حین زایمان

مشکلات حین زایمان به سبب سه عامل بروز می کند. اضطراب، وضعیت بدنی، عوامل جسمی. این عوامل سبب بروز ناراحتی و خستگی در حین زایمان می شوند از جمله آناتومی لگن، شدت انقباض های رحمی و توانایی های ذاتی زن باردار.

نواقص مادرزادی یا نواقص تولد

نواقص تولد شامل هر گونه مشکل جسمی یا ذهنی است که در حین بارداری ایجاد می شود. ممکنست اختلالات جسمی یا ذهنی را در بر داشته باشد. نواقص تولد بر اثر عوامل ژنتیکی یا محیطی ایجاد می شود. عوامل ناشناخته ی دیگری هم در بروز آن ها دخالت دارند.

نوزاد نارس

براساس استانداردهای جهانی موجود، همه ی نوزادانی که وزنشان از 1000 تا 2500 گرم و طول قد آن ها از 30 سانتی متر تا 35 سانتی متر باشد، نوزاد نارس نامیده می شوند. البته تعیین مقدار وزن برای تعیین نارس بودن نوزاد نمی تواند عامل اصلی باشد زیرا هستند نوزادانی که با وزن کم به دنیا می آیند ولی از انرژی و توان کافی برای ادامه ی حیات برخوردارند.

کمر درد در حین زایمان

کمر درد درحین زایمان به درد در ناحیه ی دنبالچه گفته می شود که بر اثر فشار ناشی از سر جنین بر این ناحیه ایجاد می شود. نشانه ها شامل کمر درد در زمان شروع انقباض هاست. در واقع هیچ دارویی برای تسکین این درد تعیین نشده است. اقدامات تسکین دهنده شامل تغییر وضعیت جنین در رحم مادر است و درد با کمک به مادر به روش های مختلف دیگر هم تسکین خواهد یافت.

Top