برای این که جنین در رحم مادر زندگی کند نیاز به یک سیستم محافظتی دارد. مایع آمنیوتیک این سیستم محافظتی را فراهم می کند. این مایع به جنین امکان رشد و تکامل اعضاء، عضلات، ریه ها و سیستم گوارشی را می دهد. مایع آمنیوتیک درون کیسه ی آب یا کیسه ی آمنیوتیک قرار دارد. مایع آمنیوتیک در حدود 12 روز پس از آبستنی تشکیل می شود. محتوی اصلی آن آب است که در مراحل اولیه از طریق مادر تامین می شود. سپس ادرار جنین اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده ی آن به شمار می رود.

مایع آمنیوتیک به حرکت و جنب و جوش جنین در شکم مادر کمک می کند. اما در سه ماهه ی دوم بارداری تغییرات شروع می شوند. در این مرحله یا پس از آن، جنین شروع به تنفس و بلعیدن مایعات می کند. در نتیجه درمقایسه با ماه ها ی اول، مقدار مایع آمنیوتیک کم تر می شود. به این وضعیت الیگوهیدرآمنیوز یا کم شدن مایع آمنیوتیک می گویند. در برخی از موارد بیشتر از مقدار طبیعی می شود که در این صورت به این وضعیت پلی هیدرآمنیوز یا زیاد شدن مایع آمنیوتیک گفته می شود.

الیگوهیدرآمنیوز شرایطی است که به سبب کاهش مقدار مایع آمنیوتیک پدید می آید. روش های متعددی برای تعیین مقدار مایع آمنیوتیک وجود دارد از جمله روش اندازه گیری ایند کس مایع آمنیوتیک. که اندازه گیری با بزرگترین قطر کیسه هم گفته می شود. در طول هفته ی 32 تا 36 بارداری، اگر سطح مایع آمنیوتیک کمتر از 5 سانتی متر در عمیق ترین قسمت باشد یا قطر کیسه  2 تا 3 سانتی متر کمتر شود یا اگر مقدار مایع کمتر از 500 میلی لیتر باشد، الیگوهیدرآمنیوز نام می گیرد.

8 درصد از زنان باردار دچار این عارضه یعنی کاهش مقدار مایع آمنیوتیک می شوند. در بین آن ها، فقط 4 درصد تشخیص الیگوهیدرآمنیوز دارند.
 مایع آمنیوتیک هم از جنین محافظت می کند هم به شناوربودن جنین کمک می کند. الیگوهیدرآمنیوز در هر یک از مراحل بارداری قابل تشخیص است اما بیشتر در سه ماهه سوم تشخیص داده می شود. زنانی که با گذشت از تاریخ زایمان هنوز وضع حمل نکرده اند بیشتر با این عارضه روبه رو می شوند. اگر زنی هفته ی 42 بارداری را هم پشت سر بگذارد مقدار مایع آمنیوتیک به نصف مقدار طبیعی خواهد رسید که برای جنین مناسب نیست. از آن جا که در حدود 12 درصد از بارداری ها به بعد از هفته ی 41 بارداری می رسند، امکان بروز الیگوهیدرآمنیوز باید درنظر گرفته شود.

مایع آمنیوتیک جنین را از آسیب دیدگی محافظت می کند. دمای مناسب برای جنین را فراهم کرده و مانع از فشرده شدن بند ناف می شود. افزایش مقدار مایع آمنیوتیک که پلی هیدرآمنیوز گفته می شود تحت تاثیر عوامل متعددی بروز می کند. ممکنست بر اثر نقص مادرزادی یا ابتلای مادر به دیابت باشد. اختلالات  Rh و سندرم انتقال ( که در مورد دوقلوها بروزمی کند ) هم می تواند سبب بروز این عارضه شود.اما هنوز علت اصلی بروز پلی هیدرآمنیوز معلوم نیست و همین موضوع هم نگران کننده است.

یکی از عوارض ناشی از پلی هیدرآمنیوز، پاره شدن زود هنگام کیسه آب است. در این موارد خطر سقط جنین هم وجود دارد. از دیگر عوارض ناشی از آن می توان به دفورمیتی اسکلتی، محدودیت رشد اشاره نمود. ممکنست به سزارین بیانجامد یا خونریزی و زایمان زودرس را سبب شود.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » مشکلات زایمان

ادامه موضوع

Top