مشکلات مربوط به زایمان

اگر جنین پیش از هفته ی 20 بارداری بمیرد " مرده زایی " نامیده می شود و درغیر این صورت "سقط " نام دارد. متاسفانه اطلاعاتی درباره ی علت بروز سقط ها دردست نیست. نیمی از آن ها به سبب ژنتیک، نواقص مادرزادی، عفونت یا مشکلی مربوط به بند ناف یا جفت ایجاد می شوند. از آن جا که جفت مسئول تغذیه ی جنین است و اکسیژن را به وی انتقال می دهد، وقتی که جنین دور جفت می چرخد ممکنست که بند ناف گره بخورد یا روی هم قرار بگیرد و انتقال غذا و اکسیژن متوقف شود. به علاوه، وقتی که جنین درحال ورود به کانال زایمان است ممکنست که بند ناف دور گردن وی بپیچد و سبب خفگی جنین بشود.

پرولاپس یا افتادگی بندناف هم وقتی اتفاق می افتد که بند ناف پیش از جنین از  واژن خارج شود و در این مورد هم انتقال اکسیژن و غذا به جنین متوقف خواهد شد. این واقعه یک تصادف است و الزاما" در بارداری بعدی رخ نمی دهد. مرده زایی هم ممکنست به سبب نقص جفت باشد. جدا شدن پیش از موقع جفت از دیواره ی رحم، تشکیل جفت سر راهی و محل شکل گیری جنین همگی از موارد تصادفی به شمار می روند. در بین عوامل مربوط به مادر، عوامل مسبب جدا شدن جفت یا جفت سرراهی شامل سن مادر، مصرف تنباکو یا استعمال دخانیات، پرفشاری خون، آسیب دیدگی های رحم است. این نوع شکل گیری جفت ممکنست در بارداری های بعدی هم دیده شود به خصوص اگر موارد یاد شده هنوز هم در زندگی مادر وجود داشته باشند.

علائم متعددی وجود دارد که بروز مشکل در بارداری را نشان می دهد.  باید در مورد وجود هریک از علائم زیر مراقبت های ویژه انجام گیرد: خونریزی واژینال، انقباض های دردناک در سرویکس، کمر یا شکم. اگر مدت 24 ساعت است که حرکت جنین احساس نشده است باید به پزشک اطلاع دهید. کنترل ضربان قلب جنین با دقت انجام شود. به هر علتی که باشد، مرده زایی یکی از بدترین تجربه ها در طول زندگی یک زن است به خصوص وقتی که زن باردار به اتاق زایمان منتقل شده و هیچ اطلاعی ندارد. البته، خبرهای خوب این است که اگر مادری سابقه ی مرده زایی داشته می تواند در آینده بارداری طبیعی داشته باشد.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » خاتمه یافتن بارداری

ادامه موضوع

Top