دوره ی پیش از زایمان، زایمان کاذب خوانده می شود که همان مرحله ی اول زایمان است. زمانی که زن باردار به تاریخ وضع حمل نزدیک می شود، انقباض های بدون درد و نامنظم براکستون هیکس که باید در اواسط دوره ی بارداری احساس شوند، به صورت منظم، دردناک و نزدیک به هم بروز می کنند و زن باردار متوجه می شود که زایمان نزدیک است. در این مرحله، سرویکس نازک، نرم و باز می شود. انقباض های زایمان کاذب یا انقباض های براکستون هیکس معمولا" نامنظم اند و به تدریج به هم نزدیک نمی شوند. این انقباض ها در هنگامی استراحت بهبود یافته و شدیدتر نمی شوند.

زایمان واقعی یا زایمان کاذب؟

زایمان کاذب درست مانند زایمان واقعی است. البته تمایز بین زایمان کاذب از مرحله ی اول زایمان واقعی بسیار دشوار است. بنابراین، زن بارداراز هفته 37 به بعد باید بسیار مراقب باشد.
  • انقباض های زایمان کاذب بافاصله ی نامنظم است، طول انقباض و شدت آن قابل پیش بینی نیست. انقباض ها در زایمان واقعی همابتدا نامنظم است اما به تدریج منظم خواهد شد و شدت بیشتر و فاصله ی کمتر خواهد داشت.
  • درد ناشی از انقباض های زایمان کاذب بیشتر در ناحیه تحتانی شکم و ران ها متمرکز است در حالی که درد ناشی از زایمان واقعی از ناحیه تحتانی کمر شروع شده و به سمت شکم منتشر می شود.
  • در زایمان کاذب، انقباض ها با تغییر وضعیت بدن یاتوقف فعالیت یا ازسر گرفتن فعالیت یا نوشیدن مایعات برطرف می شوند در حالی که انقباض های زایمان واقعی از بین نمی روند.
اگر انقباض ها بروز کنند چه کارهایی باید انجام شود؟

اگر بارداری کمتر از هفته ی 37 باشد، در هنگام بروز انقباض ها زمان را نباید از دست داد تا از زایمان پیش از موعد جلوگیری شود. پس از هفته ی 37 با خیال راحت تری تصمیم می گیریم، در منزل می مانیم و پیشرفت انقباض ها را بررسی می کنیم. بروز انقباض های کاذب درمواردی زن باردار را بیخواب، خسته و بی حوصله می کند. همچنین ممکنست در زمان شروع مراحل زایمان، او را مضطرب و متحیر سازد. ثبت و پی گیری فواصل بین انقباض ها روند پیشرفت زایمان را مشخص می نماید.

تشخیص و درمان

تشخیص زایمان کاذب با بررسی تاریخچه ی بالینی و معاینه ی سرویکس صورت می گیرد. معاینه ی سرویکس نشان می دهد که آیا نازک و باز شده است. اگر زایمان کاذب باشد سرویکس نازک و باز نمی شود.

باید به زن باردار اطمینان داد که زایمان کاذب روندی عادی و کاملا" طبیعی است که طی می شود. در مواردی که زن باردار خیلی خسته و درماند شود مصرف ضد درد که تنها راه استراحت دادن به رحم است، توصیه می شود. در مواردی داروی خواب آور یا مسکن تجویز می شود. به طور معمول کم ترین مقدار توصیه شده تجویز می شود تا از بروز عوارض جلوگیری شود. در بیشتر موارد انقبا ض ها پس از استراحت کردن و خوابیدن برطرف خواهند شد اما شروع زایمان واقعی هم امری ناممکن نیست.

بروزنشانه های کاذب در سه ماهه ی دوم و سوم بارداری با وجود بی تجربگی زن باردار تشخیص داده می شود. خطر اصلی این است که نباید زایمان واقعی با زایمان کاذب اشتباه گرفته شود و به ناچار به وضع حمل در منزل بیانجامد.
 

ادامه این موضوع

آسیب دیدن نوزاد در حین زایمان

آسیب های حین زایمان شامل بروز انواع آسیب های جسمانی است که در حین تولد نوزاد را تهدید می کند. البته با نام ترومای زایمان هم خوانده می شود. عوامل متعددی در بروز آسیب های حین زایمان دخالت دارند.

جدا شدن جفت از رحم

جدا شدن جفت زمانی اتفاق می افتد که پیش از زایمان، اتصال جفت با دیواره های رحم از بین برود.این عارضه در 200 مورد بارداری، 1 مورد را در بر می گیرد. احتمال بروز آن در بارداری های بعدی را می توان با مراقبت شدید از مادر باردار و ثبت و نمایش وضعیت وی از بین برد.

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر اختلالی است که در موارد نادر بروز می کند و مادرانی که یک بار دچار این مشکل شده اند نباید از بروز آن در بارداری های بعدی بهراسند. این موقعیت به راحتی تشخیص داده نمی شود. اما در بیشتر موارد در حین زایمان معلوم می شود که جنین نمی تواند از لگن مادر عبور کند.

عوارض زایمان

اپی زیاتومی برای بزرگتر کردن واژن انجام می شود تا جنین بتواند سریع تر خارج شود. به نظر متخصصین زخم ناشی از اپی زیاتومی زودتر از زخم ناشی از پارگی پرینه التیام خواهد یافت.

عوارض زایمان - سطح مایع آمنیوتیک

سطح مایع آمنیوتیک برای سلامتی جنین اهمیت زیادی دارد زیرا دمای مناسب را برای جنین حفظ کرده و مانع از فشرده شدن بند ناف می شود. هر دو عارضه ی الیگوهیدر آمنیوز و پلی هیدرآمنیوز برای سلامت جنین و مادر خطر آفرین خواهد بود.

عوارض زایمان - وضعیت بریچ یا وارونه ی جنین

وضعیت بریچ، وضعیتی نیست که جنین را به خطر بیندازد و نوزادی که با وضعیت بریچ به دنیا می آید در بسیاری از موارد از نوزادان با قرار طبیعی سالم تر است. وضعیت بریچ را می توان چند هفته پیش از تاریخ زایمان تشخیص داد.

مشکلات در حین زایمان

مشکلات حین زایمان به سبب سه عامل بروز می کند. اضطراب، وضعیت بدنی، عوامل جسمی. این عوامل سبب بروز ناراحتی و خستگی در حین زایمان می شوند از جمله آناتومی لگن، شدت انقباض های رحمی و توانایی های ذاتی زن باردار.

نواقص مادرزادی یا نواقص تولد

نواقص تولد شامل هر گونه مشکل جسمی یا ذهنی است که در حین بارداری ایجاد می شود. ممکنست اختلالات جسمی یا ذهنی را در بر داشته باشد. نواقص تولد بر اثر عوامل ژنتیکی یا محیطی ایجاد می شود. عوامل ناشناخته ی دیگری هم در بروز آن ها دخالت دارند.

نوزاد نارس

براساس استانداردهای جهانی موجود، همه ی نوزادانی که وزنشان از 1000 تا 2500 گرم و طول قد آن ها از 30 سانتی متر تا 35 سانتی متر باشد، نوزاد نارس نامیده می شوند. البته تعیین مقدار وزن برای تعیین نارس بودن نوزاد نمی تواند عامل اصلی باشد زیرا هستند نوزادانی که با وزن کم به دنیا می آیند ولی از انرژی و توان کافی برای ادامه ی حیات برخوردارند.

کمر درد در حین زایمان

کمر درد درحین زایمان به درد در ناحیه ی دنبالچه گفته می شود که بر اثر فشار ناشی از سر جنین بر این ناحیه ایجاد می شود. نشانه ها شامل کمر درد در زمان شروع انقباض هاست. در واقع هیچ دارویی برای تسکین این درد تعیین نشده است. اقدامات تسکین دهنده شامل تغییر وضعیت جنین در رحم مادر است و درد با کمک به مادر به روش های مختلف دیگر هم تسکین خواهد یافت.

Top