درد در ناحیه تحتانی پشت به سبب فشار ناشی از خروج جنین ایجاد می شود. در بیشتر موارد صورت نوزاد به طرف شکم مادر و پشت سر او به طرف دنبالچه ی مادر است. در هنگام انقباض ها درد شدت خواهد یافت و از مرحله اول شروع می شود. در مرحله ی دوم زمانی که جنین وارد کانال زایمان می شود درد شدت می یابد و فشار بر ناحیه خاجی یا تحتانی پشت بیشتر خواهد شد. زایمان برای مبتلایان به کمر درد زمان به بیشتری نیاز دارد و بسیار دردناک تر است. اگر وضعیت قرارگرفتن جنین چرخیده باشد انقباض ها شدیدتر خواهد بود.

علت اصلی بروز این عارضه هنوز معلوم نیست. اما شواهد حاکی از این است که درد در هنگام زایمان سبب بروز کمر درد می شود. این دسته از زنان باردار احساس درد در هنگام شروع قاعدگی را ذکر می کنند. اندازه ی جنین هم با بروز این درد ارتباط دارد. در برخی از موارد حتی اگر وضعیت قرار گرفتن جنین خلفی نباشد، باز هم درد در ناحیه ی کمر احساس می شود. اما هنوز در موارد حاد کمردرد در حین زایمان، دیده می شود که سرجنین به صورت خلفیقرار گرفته است. اصطلاح پزشکی این وضعیت occiput posterior نامیده می شود. occiput به معنای سر و posteriorبه معنای پشت است.

نشانه های کمر درد در حین زایمان

نشانه ها شامل درد شدید کمرد در هنگام انقباض هاست. التبه نشانه های دیگری هم با این عارضه همراه می شود از جمله:
  1. به تاخیر افتادن مراحل زایمان یکی از نشانه های کمر درد در حین زایمان است.
  2. احتمال شروع درد زایمان زودتر از موعد مقرر با کمردرد حین زایمان همراه است.
  3. یکی دیگر از نشانه ها نداشتن انقباض حتی پس از پاره شدن کیسه ی آب است. اگرچه پاره شدن کیسه ی آب حاکی از شروع زایمان است ولی نداشتن انقباض خروج جنین را تحت تاثیر قرار می دهد.
  4. در صورت بروز کمر درد در حین زایمان در فواصل بین انقباض های موفق رحمی تغییر ایجاد می شود.
  5. در صورت قرار گرفتن جنین در وضعیت OP، زمان زور زدن مادر هم به طول می انجامد.
حتی اگر این نشانه ها با درد کمر در حین زایمان همراه باشد، اما در همه ی موارد ذکر نشده است. همچنین در همه ی موارد ی که وضعیت قرار گرفتن جنین به صورت خلفی باشد هم دیده نشده است.

مدارا با کمردرد در حین زایمان

در واقع درمانی برای التیام یافتن درد کمر در حین زایمان وجود ندارد. اقدامات درمانی شامل تغییر وضعیت جنین درون رحم مادر است. درد هم از طریق کمک به مادر کاهش می یابد. البته اقداماتی که در جهت تغییر وضعیت جنین انجام می گیرد تاثیری بر مادر و نوزاد نخواهد گذاشت.

تغییر وضعیت- هر وضعیتی که بتواند وزن را از روی ناحیه ی تحتانی خاجی یا دنبالچه بردارد باید ایجاد شود. این وضعیت فشار ناشی از سر جنین بر دنبالچه ی مادر را کاهش می دهد یا بر می دارد.

به کار گیری فشار متقابل- با فشار دادن ناحیه ی خاجی یا دنبالچه با دست می توان فشار ناشی از سر جنین را کاهش داد.

حرکت دادن لگن- حرکت دادن لگن. در این مورد می توانید کف دست ها و زانو ها را روی زمین بگذارید و لگن را به آرامی حرکت دهید.

استفاده از توپ هم یک روش فیزیوتراپی است ( در این روش فرد روی یک توپ بزرگ می نشیند ) که وضعیت را تغییر می دهد و استفاده از آب گرم هم درد در ناحیه کمر را کم تر می کند.
 

ادامه این موضوع

آسیب دیدن نوزاد در حین زایمان

آسیب های حین زایمان شامل بروز انواع آسیب های جسمانی است که در حین تولد نوزاد را تهدید می کند. البته با نام ترومای زایمان هم خوانده می شود. عوامل متعددی در بروز آسیب های حین زایمان دخالت دارند.

جدا شدن جفت از رحم

جدا شدن جفت زمانی اتفاق می افتد که پیش از زایمان، اتصال جفت با دیواره های رحم از بین برود.این عارضه در 200 مورد بارداری، 1 مورد را در بر می گیرد. احتمال بروز آن در بارداری های بعدی را می توان با مراقبت شدید از مادر باردار و ثبت و نمایش وضعیت وی از بین برد.

زایمان کاذب چیست؟

زایمان کاذب، درست مانند زایمان واقعی احساس می شود. البته تشخیص دادن زایمان کاذب از مراحل اولیه ی زایمان واقعی بسیار دشوار می نماید. بنابراین، زن باردار ی که درمرحله ی بعد ازهفته سی و هفتم قرار دارد باید بسیار مراقب باشد.

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر

عدم تناسب سر جنین با لگن مادر اختلالی است که در موارد نادر بروز می کند و مادرانی که یک بار دچار این مشکل شده اند نباید از بروز آن در بارداری های بعدی بهراسند. این موقعیت به راحتی تشخیص داده نمی شود. اما در بیشتر موارد در حین زایمان معلوم می شود که جنین نمی تواند از لگن مادر عبور کند.

عوارض زایمان

اپی زیاتومی برای بزرگتر کردن واژن انجام می شود تا جنین بتواند سریع تر خارج شود. به نظر متخصصین زخم ناشی از اپی زیاتومی زودتر از زخم ناشی از پارگی پرینه التیام خواهد یافت.

عوارض زایمان - سطح مایع آمنیوتیک

سطح مایع آمنیوتیک برای سلامتی جنین اهمیت زیادی دارد زیرا دمای مناسب را برای جنین حفظ کرده و مانع از فشرده شدن بند ناف می شود. هر دو عارضه ی الیگوهیدر آمنیوز و پلی هیدرآمنیوز برای سلامت جنین و مادر خطر آفرین خواهد بود.

عوارض زایمان - وضعیت بریچ یا وارونه ی جنین

وضعیت بریچ، وضعیتی نیست که جنین را به خطر بیندازد و نوزادی که با وضعیت بریچ به دنیا می آید در بسیاری از موارد از نوزادان با قرار طبیعی سالم تر است. وضعیت بریچ را می توان چند هفته پیش از تاریخ زایمان تشخیص داد.

مشکلات در حین زایمان

مشکلات حین زایمان به سبب سه عامل بروز می کند. اضطراب، وضعیت بدنی، عوامل جسمی. این عوامل سبب بروز ناراحتی و خستگی در حین زایمان می شوند از جمله آناتومی لگن، شدت انقباض های رحمی و توانایی های ذاتی زن باردار.

نواقص مادرزادی یا نواقص تولد

نواقص تولد شامل هر گونه مشکل جسمی یا ذهنی است که در حین بارداری ایجاد می شود. ممکنست اختلالات جسمی یا ذهنی را در بر داشته باشد. نواقص تولد بر اثر عوامل ژنتیکی یا محیطی ایجاد می شود. عوامل ناشناخته ی دیگری هم در بروز آن ها دخالت دارند.

نوزاد نارس

براساس استانداردهای جهانی موجود، همه ی نوزادانی که وزنشان از 1000 تا 2500 گرم و طول قد آن ها از 30 سانتی متر تا 35 سانتی متر باشد، نوزاد نارس نامیده می شوند. البته تعیین مقدار وزن برای تعیین نارس بودن نوزاد نمی تواند عامل اصلی باشد زیرا هستند نوزادانی که با وزن کم به دنیا می آیند ولی از انرژی و توان کافی برای ادامه ی حیات برخوردارند.

Top