در حالی که زوج درحال انتظار تولد نوزاد مشغول انجام کارهای مربوط به تولد نوزاد هستند، اولین انتخاب، تعیین محل زایمان و کسی است که قرار است زایمان را هدایت کند. محل زایمان معمولا" بر اساس درمانگاه یا بیمارستانی که در آن معاینات دوره ای حین بارداری انجام شده است، تعیین می شود. بعضی از زنان بارداری که با عوامل خطر رو به رو نشده اند می توانند در منزل وضع حمل کنند. بعضی دیگر هم می توانند در مراکز مخصوص یا زایشگاه ها زایمان کنند. زنان باردار در معرض خطر باید در بیمارستان بستری شده و وضع حمل کنند.

انتخاب کسی که زایمان را هدایت می کند هم باید در مراحل بارداری انجام شود. افراد متخصص در این زمینه عبارتند از، پریناتولوژیست یا جنین شناس، پزشک ماما یا متخصص زنان و زایمان، پزشک خانواده، پرستار - ماما، ماما ی دوره دیده.

جنین شناس، پزشکی است که در بارداری های پر خطر تخصص دارد. آن ها می تواند در زمان بروز مشکلات مر بوط به بارداری مورد مشورت قرار گیرند. وضعیت قرار گرفتن جنین، شرایط مادر باردار، تداخل گروه خونی را می توان با جنین شناس در میان گذاشت.

پزشک ماما، پزشکی است که در بارداری تخصص دارد و همچنین پزشک زنان و زایمان نامیده می شود. در مواردی که زوج تصمیم می گیرند بهترین فرد برای به دنیا آوردن نوزادشان یک متخصص زنان و زایمان است می توانند به آن ها مراجعه کنند. این پزشکان با موارد دشوار زایمان سروکار ندارند و گاهی اوقات هم از آن ها دعوت می شود تا در منزل حضوریابند و به تولد نوزاد کمک کنند.

پزشک خانواده هم پزشکانی هستند که با موارد پزشکی خانواده سرو کار دارند. آن ها می توانند داروهای مربوط به بارداری را تجویز کنند و زایمان را هدایت کنند. آن ها هم در موارد به دنیا آمدن نوزاد در منزل کمک می کنند.

پرستار - ماما هم پرستاران دوره دیده ای هستند که می توانند در موارد کم خطر، به تنهایی روند زایمان را به پیش ببرند. یک پرستار می تواند با یک پزشک خانواده یا یک متخصص زنان و زایمان در به دنیا آوردن نوزاد همکاری کند.

ماماهای دوره دیده هم با بارداری و تولد نوزاد سرو کار دارند. آن ها هم یا به تنهایی یا همراه با یک پزشک کار می کنند. در موارد بارداری کم خطرآن ها بهترین فرد برای زایمان در منزل به شمار می آیند.

روند زایمان در منزل هم می تواند طی شود البته اگر بارداری کم خطر باشد. پزشکان یا متخصصان و ماماها برای ارائه ی این خدمات دوره دیده اند و بهترین گزینه برای زمانی هستند که زوج جوان می خواهند زایمان با هزینه ی اندک و در منزلشان انجام شود. این گزینه احتمال مصرف بیش از حد داروها را به حداقل می رساند.

انتخاب زایشگاه یا مراکز مامایی هم کم هزینه خواهد بود. ماماهای مستقر در این مراکز تعلیمات لازم را دیده اند و مراکز هم از تجهزات لازم برخوردارست. به سبب تخصصی بودن این مراکز، تجهیزات موجود در آن ها پیشرفته است.

بیمارستان ها هم بهترین انتخاب برای به دنیا آمدن نوزادی به شمار می آیند که ممکنست با مشکل رو به رو شود. آماده شدن اتاق عمل یا زایمان تحت نظارت یک پزشک متخصص در این موارد ضروری به نظر می آید. بیمارستان ها همه ی تجهیزات مدرن و امروزی را دراختیار دارند و متخصصان مختلف مادر را معاینه می کنند. با هدایت و همراهی متخصصان، زوج جوان می توانند مراحل زایمان را بدون تنش طی کنند.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

ادامه موضوع

پرسش و پاسخ های مربوط

Top