زن باردار در حین زایمان با چه مشکلاتی رو به رو می شود؟

مشکلاتی که زن باردار در حین زایمان با آن ها رو به رو می شود به سه عامل بستگی دارد. این سه عامل ارتباط مستقیم با هم ندارند ولی می توان رابطه ی ضعیفی در بین آن ها یافت. این تعامل بیشتر به مشکلات حین زایمان مربوط می شود.

اضطراب-
درجه درد درحین زایمان را با زبان نمی توان توصیف کرد. ولی بدین معنا نیست که نمی توان آن را تحمل کرد. مکانیسم های جسمی و عملکرد هورمونینزول و خروج جنین را تسهیل می کنند. مصرف داروی مناسب در صورت نیاز هم می تواند زایمان را راحت تر کند. در حین وضع حمل احساس ترس و اضطراب از بروز درد زایمان مهم ترین عامل ناراحتی زنان باردار به شمار می رود. واکنش طبیعی بدن در مقابل اضطراب این است که مقدار جریان خوناز اعضای تحتانی را کم کرده و به سمت اعضای داخلی افزایش می دهد. این امر به سبب افزایش میزان فشار خون و تعداد ضربان های قلب بروز می کند. در نتیجه مقدار خون تامین شده برای جنین کاهش یافته و منجر به کاهش مقدار اکسیژن جنینی خواهد شد که قرار است از طریق جفت به جنین برسد. اگر این وضعیت به طول بیانجامد عوارض و خطرات بیشتری را دربر خواهد داشت.

وضعیت بدن
- اگر وضعیت قرار گرفتن بدن مناسب نباشد، وضع حمل با مشکل روبه رو خواهد شد. بدین ترتیب تنش های غیر ضروری عضلات و تلاش بی مورد سبب اتلاف انرژی زن بار دار خواهد شد. یعنی عضلات دیواره ی رحم و کانال زایمان در زمان استراحت هم منقبض می شوند و این مسئله زایمان را دشوار می کند.

ناراحتی های جسمی
- در حین زایمان ممکنست عوارض متعددی به وجود بیاید. مشکلاتی که با تغییر شکل و کشش بدن مرتبط است یکی از منابع ایجاد ناراحتی زن باردار است.
  1. ناراحتی احشایی، در حین اولین مرحله ی زایمان شکم و سایر اعضای داخلی تحت تاثیر قرار می گیرد. انقباض های رحم مهم ترین عامل بروز ناراحتی های احشایی است که به صورت احساس درد در ناحیه ی تحتانی شکم، ران ها و کمر بروز می کند.
  2. ناراحتی در ناحیه ی پرینه، این احساس در حین مرحله ی دوم زایمان، زمانی که گردن رحم باز می شود وجود دارد. اگر واژن و پرینه در حین نزول جنین و مرحله ی خروج جنین کشش کافی و موثر نداشته باشند، بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
  3. کمبود مواد مغذی، اگر زن باردار طبق دستورات بیمارستان عمل نکند با مشکل رو به رو می شود. توصیه می شود که در هنگام زایمان غذا مصرف نشود ولی مایعات زیاد مصرف کند. کمبود آب مانع از انجام عملکرد های بدن در حین زایمان خواهد شد وعملکرد اعضای بدن تا 30 درصد کاهش می یابد. در بیمارستان زن باردار نباید غذازیادمصرف کند. تغذیه ی نامناسب سبب بروز عوارض حین زایمان خواهد شد.

عوامل موثر بر بروز مشکلات در حین زایمان
  • اندازه ی لگن مادر باردار : آناتومی لگن بر زایمان راحت یا دشوار تاثیر می گذارد. اگر لگن زن باردار اندازه ی مناسب داشته باشد زایمان هم راحت تر خواهد بود درحالی که لگن های کوچکدر حین زایمان با مشکل روبه رو می شوند. در این موارد، در هنگام زور زدن باید تلاش بیشتری اعمال شود.
  • قدرت انقباض های رحمی : این عامل نقش مهمی در بروز مشکلات حین زایمان ایفا می کند. انقباض های مکرر رحمی باید مناسب و به موقع باشد تا زن باردار خسته و درمانده نشود.انقباض های خیلی شدید زن بار دار را خسته می کند. طولانی شدن زمان انقباض هم زن باردار را ناراحت می کند و به تحمل و تمرکز بیشتر نیاز دارد.
  • القای زایمان هم می تواند زن باردار را ناراحت و خسته کند.
  • لازم به ذکر است که درد زایما ن در زنان مختلف با هم فرق دارد. علت این تفاوت هم این است که تحمل هر فرد و پاسخ دهی هورمونی وی در این زمان متفاوت است.
مشکلات حین زایمان می تواند با کمک یک مراقب با تجربه یا پرستار به راحتی تحمل شود. در حین مراقبت از زن باردار باید اقدامات رفاهی و پیش بینی های روانشناختی لازم انجام گیرد.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » مشکلات زایمان

ادامه موضوع

Top