تخمک گذاری چیست؟

طی پروسه ی تخمک گذاری٬ تخمک ها از یکی از تخمدان ها آزاد می شوند. هر ماه چندین تخمک در تخمدان بالغ می شود. با بلوغ تخمک ها تخمدان ها آنها را به لوله های فالوپین آزاد می کنند. زمان تخمک گذاری بیشترین میزان باروری را در سیکل قاعدگی ایجاد می کند. اینکه کدام تخمدان تخمک آزاد می کند مشخص نمی باشد.

تخمک گذاری زمان بارداری شما را مشخص می کند

زمان تخمک گذاری اینکه شما کِی می توانید باردار شوید را تعیین می کند. تخمک ها تا ۲۴ ساعت بعد از تخمک گذاری قابلیت باروری دارند. باروری زمانی که اسپرم و تخمک در لوله ی فالوپ در بدن زن به هم می رسند اتفاق می افتد. با اینکه تخمک ها بیشتر از ۲۴ ساعت عمر نمی کنند ولی طول عمر اسپرم داخل واژن٬ رحم و لوله ی فالوپ بسیار بیشتر است و تا ۷ روز زنده می ماند. در نتیجه نزدیکی قبل و بعد از سیکل تخمک گذاری می تواند موجب بارداری شود و نیازی نیست که جهت بارداری حتما در زمان تخمک گذاری نزدیکی صورت گیرد.

چه زمانی شما بیشترین میزان باروری را دارید؟

تخمک گذاری به طور کلی ۱۲ تا ۱۶ روز قبل از شروع عادت ماهانه اتفاق می افتد. به طور مثال برای یک خانم با سیکل قاعدگی ۲۸ روزه تخمک گذاری حدود روز ۱۳ تا ۱۵ اتفاق می افتد ولی اگر سیکل قاعدگی ۲۳ یا ۳۵ روزه باشد روز تخمک گذاری نیز متفاوت خواهد بود. زمان تخمک گذاری کاملا ً به سیکل قاعدگی شما بستگی دارد.

شناسایی زمان تخمک گذاری

شما می توانید زمان بیشترین میزان باروری خود را پیدا کنید. لازم است به بدن خود بیشتر توجه کنید و علائم مربوط به زمان تخمک گذاری را بدانید. جدول محاسباتی و تقویم تخمک گذاری نیز می تواند به شما کمک کند و زمان دقیق آن را نشان دهد.

سیکل های نامنظم

بسیاری از خانم ها سیکل های نا منظم دارند که می تواند در تخمک گذاری اختلال ایجاد کند و تعداد کمی از خانم ها سیکل های ۲۸ روزه دارند. نکته ی مهم این است که نیمه ی اول سیکل نا منظم است و بعد از تخمک گذاری عادت ماهیانه ی شما دوباره بعد از ۱۴ روز شروع می شود.

آیا شما می توانید در یک سیکل دو بار تخمک گذاری داشته باشید؟

شما نمی توانید در یک سیکل دو بار تخمک گذاری کنید و تا سیکل بعدی تخمک گذاری اتفاق نمی افتد.

سطح استروژن پایین

اگر سطح استروژن شما خیلی پایین باشد٬ تخمک گذاری اتفاق نمی افتد. در حضور استروژن هورمون پروژسترون موجب عادت ماهیانه و وقوع تخمک گذاری می شود.

تغییرات دهانه ی رحم

طی سیکل قاعدگی دهانه ی رحم دچار تغییراتی می شود٬ در زمان قاعدگی افزایش موکوس و تغییرات بافتی پیدا می‌کند و بعد از قاعدگی خشک و ناصاف می شود. قبل و حین تخمک گذاری دهانه ی رحم شما بسیار بالا می رود و باز و مرطوب می شود و بعد از آن به حالت خشک وپایین و بسته ی قبل بر می گردد. در زمان بارداری سرویکس بسته و به رنگ آبی می ماند.

کیت های پیش بینی کننده ی تخمک گذاری

این کیت ها زمان تخمک گذاری را پیش بینی می کنند و در داروخانه ها بدون نیاز به نسخه به فروش می رسند. این کیت ها افزایش هورمون LH-luteinizing hormone در ادرار را که قبل از تخمک گذاری اتفاق می افتد٬ تشخیص می دهند. این روش به راحتی انجام می شود و راحت تر از روش BBT  (دمای پایه ای بدن) است. کیت های پیش بینی کننده ی تخمک گذاری ۱۲ تا ۳۶ ساعت جلوتر تخمک گذاری را پیش بینی می کنند در نتیجه می توانند احتمال باروری را زیاد کنند. با این حال همیشه ۱۰۰ درصد دقیق نیستند. تغییرات هورمونی و فیزیکی خاصی طی تخمک گذاری اتفاق می افتد که با توجه بیشتر متوجه آنها می شوید.

تغییرات در موکوس سرویکس

با تخمک گذاری تغییراتی در موکوس دهانه ی رحم اتفاق می افتد که راه خوبی برای پیش بینی روزهای با احتمال باروری بالا برای خانم می باشد. طی عادت ماهیانه ی خود افزایش میزان موکوس سرویکس و تغییر بافتی آن را خواهید فهمید که نشان دهنده ی افزایش هورمون استروژن در نزدیک زمان تخمک گذاری می باشد. این موکوس به صورت ترشح روشن٬ لغزنده و کشسان می باشد.

درد تخمک گذاری

در زمان تخمک گذاری ممکن است شما در زیر شکم خود احساس درد داشته باشید. مطالعات نشان داده که حدود یک پنجم خانم ها در زمان تخمک گذاری درد خفیفی حس می کنند. بعضی وقتها ممکن است این درد یک طرفه و در قسمت کمر با حساسیت در لمس احساس شود که به آن mittelschmer می گویند. اگر شما هر ماه سر یک زمان مشخص این درد را داشتید با چک وضعیت موکوس سرویکس  می توانید متوجه زمان تخمک گذاری خود شوید.

تمایل به ارتباط جنسی

در زمان تخمک گذاری وضعیت روحی شما بهبود می یابد و اجتماعی تر می شوید و میل جنسی شما افزایش می یابد. طبق مطالعات علمی تخمک گذاری نه تنها باعث تغییرات احساسی در فرد می شود بلکه افزایش جذابیت فیزیکی فرد را نیز به دنبال خواهد داشت. خانم ها طی این دوره بیشتر به ظاهر خود می رسند و با استفاده از زیور آلات سعی می کنند جذاب تر شوند. این جذابیت بیشتر آنها برای آقایان به علت ترشح فرومون ها (pheromones) می باشد.

جدول تخمک گذاری

جدول تخمک گذاری می تواند به شما برای باردار شدن کمک زیادی کند. زمانی که شما به وقت بیشتر و تلاش و برنامه ی مشخصی برای بارداری نیاز دارید٬ این جدول با مشخص کردن زمان تخمک گذاری به شما برای پیدا کردن بیشترین زمان باروری کمک خواهد کرد.
 
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

ادامه موضوع

پرسش و پاسخ های مربوط

Top