لطفا یکی از تعرفه های متناسب با نیاز و بودجه خود را انتخاب کنید

 

پایه

٥۰,۰۰۰ تومانماهیانه

 • نام پزشک
 • اطلاعات مطب و کلینیک
 • تخصص

استاندارد

۸۰,۰۰۰ تومانماهیانه

 • اطلاعات شخصی و عمومی پزشک
 • تخصص های پزشک
 • تجربیات - تحصیلات
 • مدارک تحصیلی - گواهینامه ها
 • اطلاعات مطب و کلینیک
 • بارگذاری ویدئو
 • ارسال وبلاگ
 • ایجاد گالری عکس
 • خدمات و جراحی های پزشک
 • تعیین وقت ویزیت اینترنتی

تخصصی

۱۱۰,۰۰۰ تومانماهیانه

 • بسته استاندارد
 • به اضافه
 • طرح سئوال و جواب
 • ثبت محصولات پزشک
 • ارتباط آنلاین بیماران با پزشک
 • دریافت پیامک
 • نظرسنجی پزشک
Top