نام عمل
کاتاراکت و لیزیک PRK
 
مدت زمان جراحی
10-15 دقیقه
سال های انجام این عمل
20 سال
 
توضیحات عمل

جراحی کاتاراکت( آب مروارید ) با روش فیکو

اعمال رفرکتیو : لیزیک و PRK

 
 
Top