نام عمل
جراحی فک و صورت
 
 
توضیحات عمل
متقاضیان لامینیت
افراد بسیاری هستند که به دلایل مختلف از شرایط دندانی و لبخند خود ناراضی هستند. علل آن هم متعدد است. برخی افراد از درهم ریختگی دندانی رنج میبرند. البته مقدار کمی درهم ریختگی دندانی تقریبا در تمام افراد دیده میشود اما از این حد بیشتر میتواند برای فرد اشکالاتی به همراه داشته باشد و هرچه شدت این درهم ریختگی بیشتر شود مشکلات هم افزایش مییابند. درهم ریختگی دندانی جدا از ایجاد منظرهای ناخوشایند در دندانهای جلویی هنگام صحبت و خنده، میتواند تمیزکردن فواصل بین دندانی را با اشکال روبرو کرده و این مساله میتواند باعث بروز پوسیدگی و التهاب شدید در لثه شود. در عین حال در موارد درهم ریختگی شدید گاهی حرف زدن هم دچار اشکال است. با لامینیت درهم ریختگیهای خفیف و تا حدی متوسط به خوبی قابل درمان هستند اما برای درهم ریختگیهای متوسط تا شدید لازم است از درمانهای دیگری مثل روکشهای سرامیکی یا ارتودونسی کمک گرفت.  گروه دیگری از مردم با مشکلی به نام فضاهای باز بین دندانی روبرو هستند. در این افراد دندانهای جلویی بخصوص در فک بالا از هم فاصله دارند که موقع صحبت و خنده بشدت به چشم میآیند. در این افراد هم اگر فواصل بین دندانی در حد خفیف تا متوسط باشند براحتی میتوان با لامینیت این فضاهای خالی را بست و لبخند بیمار را به شکل قابل ملاحظهای تصحیح کرد. اما اگر شدت مشکل از این حد بیشتر باشد ممکن است درمانهای ارتودونسی مد نظر قرار گیرند.
حالت دیگر بد رنگی‌های شدید دندانی است. البته بد رنگی‌های دندانی اغلب با بلیچینگ قابل اصلاح هستند اما گاهی این بدرنگیها در حدی شدید هستند که بلچینگ چندان نمیتواند در رفع آنها موثر باشد(مثل بدرنگیهای ناشی از مصرف تتراسیکلین) مضاف بر اینکه بلیچینگ درمانی موقتی است و بعد از چند ماه تا چند سال رنگ دندان به شرایط قبلی بازمیگردد. در این حالت با استفاده از لامینیت میتوان رنگ دندانها را به خوبی تصحیح کرد. برای افرادی هم که دندانهایشان خیلی سریع و شدید رنگ می‌گیرد هم می‌توان ازلامینیت استفاده کرد چون سطح آن صیقلی بوده ورنگ پذیری کمتری دارد. اگر در دندانهای جلو چندین پرکردگی کامپوزیت قدیمی و نامناسب وجود دارد می‌توان تمام آنها را برداشت و روی همه را با لامینیت بصورت یک دست پوشاند. کوتاهی یا بدشکلی دندانها نیز با لامینیت براحتی قابل اصلاح هستند.

 
 
Top