محصولات برای تجهیزات پزشکی

 

دستگاه رطوبت ساز فراصوتی UH271

مجموعه : تجهیزات پزشکی

فشارسنج بازویی مدل BP-400

مجموعه : تجهیزات پزشکی

دستگاه تست قند خون

مجموعه : تجهیزات پزشکی

امولوسيون دست ناکی

مجموعه : تجهیزات پزشکی

نوار تست قندخون امپرور

مجموعه : تجهیزات پزشکی

دست بند ECG

مجموعه : تجهیزات پزشکی

فشارسنج بازویی مدل AF-868

مجموعه : تجهیزات پزشکی

تب سنج دیجیتالی امپرور

مجموعه : تجهیزات پزشکی

فشارسنج دیجیتال مدل BP 500

مجموعه : تجهیزات پزشکی

قدسنج 2 متری

مجموعه : تجهیزات پزشکی
قدسنج 2 متری محصول کشور چین

دستگاه رطوبت ساز فراصوتی UH273

مجموعه : تجهیزات پزشکی

دستگاه بخور سرد التراسونیک UH251

مجموعه : تجهیزات پزشکی

دستگاه بخور سرد التراسونیک UH274

مجموعه : تجهیزات پزشکی

دستگاه بخور سرد التراسونیک UH200

مجموعه : تجهیزات پزشکی

تب سنج FTC

مجموعه : تجهیزات پزشکی

فشارسنج بازویی مدل NBP-100

مجموعه : تجهیزات پزشکی
 
Top