تفاوت بین اوتیسم و اختلال نافذ رشد (PDD) چیست؟
اختلال نافذ رشد اصطلاحی با تعریف وسیعی می‌باشد که جهت مشخص کردن اوتیسم و سایر اختلالات ذهنی مرتبط به کار می‌رود. دراین مورد نیز تأخیر در رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی وجود دارد. بیماران در ایجاد ارتباط غیرکلامی‌ و مکالمه ی پیوسته دچار اختلال می‌باشند. اختلال رشد نافذ بین سنین 2 تا 12 سال پیشرفت می‌کند. این سندرم به علت تشابه خصوصیات، در قالب بیماری روانی دوران کودکی، بیماری روانی pseudo-defective ، اوتیسم کودکان، اختلال خلقی، اختلالات روانی ارگانیک تعریف می‌شود. اصطلاح اختلال نافذ رشد خود به تنهایی یک اصطلاح تشخیصی نمی‌باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
روانی و رفتاری » اوتیسم
Top