مراقبت در دوره ی نقاهت پس از جراحی فیوژن ستون فقرات به چه صورتی می باشد؟
در هفته ی اول بستری در بیمارستان، بیماران می بایست تحت مراقبت و پیگیری بسیار دقیقی باشند. داروها پس از جراحی از راه داخل وریدی مصرف می شوند. پمپ های ضد درد کنترلی بیمار برای حفظ زمان درمان درد به کار می روند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top