آیا میزان مرگ در جراحی فیوژن ستون فقرات بالاتر است؟
خیر، میزان مرگ در اثر این روش جراحی بسیار پائین و ناچیز است.  بر اساس آخرین بررسی های انجام شده، میزان مرگ کمتر از  1 درصد می باشد، که در مقایسه با سایر جراحی های بزرگ از جمله جراحی های قلبی و عروقی بسیار کمتر است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top