مزایای روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری با حداقل تهاجم چیست؟
مزیت اصلی این روش جراحی با حداقل میزان تهاجم، آسیب کمتر به بافت های پیرامون است.  مزیت مرتبط دیگر به عنوان  علت آسیب کمتر ذکر می شود، بنابر این خونریزی کمتر مشاهده می شود و انتقال خون  با کنترل کمتر  هم ممکن است رخ دهد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top