معایب جراحی فیوژن ستون فقرات کمری با حداقل تهاجم چیست؟
معایب این روش روش جراحی زمانی دیده می شود که این جراحی از راه عضله و یا استخوان انجام شود،  و در این حالت درد بسیار زیادی را بیمار تحمل می کند. اگرچه تمامی جراحان برای انجام روش قدیمی جراحی فیوژن ستون فقرات کمری بسیار مشتاق و راحت هستند، ولی کن ممکن است برای مدیریت کامل تکنیک ها نیازمند کمی زمان باشند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top