روش جراحی فیوژن ستون فقرات تا چه حدی موثر است؟
میزان اثربخشی روش جراحی فیوژن ستون فقرات کمری با حداقل تهاجم در مقایسه با روش قدیمی، کمتر می باشد. دوره ی جراحی، طولانی تر است و چون احتمال آسیب عصبی را در طی جراحی بالا می برد، کمتر قابل اعتماد است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top