نتایج عادی حاصله از روش جراحی فیوژن ستون فقرات چیست؟
روش جراحی فیوژن ستون فقرات در درمان دفرمیتی (بدشکلی) های مرتبط با ستون فقرات و درمان درد برخاسته به علت حرکت تصادفی و یا ناپایدار مهره ها بسیار موثر است. در حالی که، در مقایسه با تسکین درد، این روش جراحی برای تثبیت میزان موفقیت بالاتر برای درمان دفرمیتی ها ( بدشکلی ها) انجام می شود، به طوری که مشخص کردن موقعیت کامل درد همواره ممکن نمی باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top