آیا داروهای ضد درد کنترل کننده در جراحی فیوژن ستون فقرات استفاده می شوند؟
بله، داروهای ضد درد کنترلی را می توان برای درد پس از جراحی فیوژن ستون فقرات به کار برد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top