چرا تشخیص زود هنگام اوتیسم اهمیت دارد؟
تشخیص زود هنگام اوتیسم از این جهت بسیار مهم است که درمان در مراحل ابتدایی رشد بسیار مؤثرتر می‌باشد. قابلیت مغز برای تغییر، قبل از 3 سالگی بسیار بیشتر است. علائم اوتیسم با افزایش سن به طور واضح تری مشخص می‌شود؛ ملاحظات دقیق و آزمایشات پزشکی می‌تواند جهت رد کردن سایر احتمالات برای نتایج بهتر کمک کننده باشد. اگرمورد مشکوک باشد، کودک باید به یک تیم پزشکی تشکیل شده از پزشک عمومی، پزشک اطفال، روانپزشک و روانشناس نشان داده شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
روانی و رفتاری » اوتیسم
Top