پیش از انجام جراحی ورتبروپلاستی چه کارهایی انجام می شود؟
  • آزمون های پیش از جراحی از جمله آزمایش خون (blood test)، نوار قلب (الکتروکاردیوگرافی) (ECG) و غیره چند روز پیش از جراحی انجام می شوند.
  • برخی گزارشات ثبتی بر روی کاغذ توسط بیماران تهیه می شود تا بررسی مناسب و واضحی در مورد موارد زیر برای جراح حاصل شود:
مواردی که بیمار به آن ها حساسیت دارد (آلرژن ها)، تاریخچه ی خونریزی و جراحی های قبلی بیمار
  • برخی از داروها را جراح توصیه می کند تا بیمار در هفته ی پیش از جراحی مصرف کند.
  • در صبح روز انجام این روش جراحی، بیمار در بیمارستان بستری می شود.
  • در شب قبل از جراحی به بیمار اجازه ی مصرف هیچ نوع غذا و یا نوشیدنی داده نمی شود.
  • بی هوشی عمومی پیش از جراحی برای کاهش درد به بیمار داده می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top