چه نوع ماده ی شبه سیمانی در جراحی ورتبروپلاستی به کار می رود؟
انواع ویژه ای از ماده ی شبه سیمانی پلی متیل مت آکریلات (polymethylmethacrylate cements)  وجود دارد که برای جراحی  ورتبروپلاستی استفاده می شود. معمولا  اکثر جراحان ترکیب باریوم سولفات (barium sulfate mixture)  را برای روش جراحی ورتبروپلاستی ترجیح می دهند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top