چه نوع ابزاری در جراحی ورتبروپلاستی به کار می رود؟
در  روش جراحی ورتبروپلاستی ابزارهایی مانند اشعه ایکس (فلوروسکوپی)، سوزن باریک و بلند (بیوپسی سوزنی)، و ماده ی سیمانی پلی متیل مت آکریلات به کار می رود.
  • فلوروسکوپی برای مشاهده ی نواحی ترک خورده ی ستون فقرات و یا مهره از راه سوزن به کار می رود.
  • سوزن (بیوپسی سوزنی) برای ورود ماده ی شبه سیمانی به ناحیه ی ترک خورده ی ستون فقرات و یا مهره استفاده می شود.
  • ماده ی شبه سیمانی پلی متیل مت آکریلات برای تثبیت و محکم کردن ستون فقرات و یا مهره ی ترک خورده به کار می رود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top