آیا اوتیسم درمان دارویی دارد؟
اوتیسم به دلیل دسته ای از اختلالات ایجاد می‌شود که برای یک بازدهی موفقیت آمیز نیاز به  درمان ترکیبی دارد. درمان باید بعد از تشخیص قطعی بلافاصله آغاز شود. دارودرمانی به کاهش رفتارهای غیر تطابقی، به خصوص رفتارهایی که مانع یادگیری می‌شوند، کمک می‌کند. دارودرمانی می‌تواند به عنوان یک درمان کمکی با ارزش در نظر گرفته شود. بیش فعالی شدید، بد خلقی و ناسازگاری، پس کشیدن از برنامه های اجتماعی، نا پایداری خلق، خشونت، تحریک پذیری، عادات حرکتی و رفتارهای تکراری هدف های درمان دارویی می‌باشند. داروهایی که در درمان به کار می‌روند شامل: مهارکننده های (آنتاگونیست) دوپامین، مهارکننده های عصبی(نوروآنتاگونیست) آتیپیک، سکرتین(Secretin)، دیوا لپرکس سدیم(divalproex sodium)، فاموتیدین(Famotidine) و بلوک کننده های اختصاصی بازجذب سروتونین می‌باشند. مقدار این داروها بعد از یک دوز اولیه باید تنظیم و تکمیل شود و از مصرف داروهای با اثر خواب آوری ویا داروهای با عوارض جانبی زیاد پرهیز شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
روانی و رفتاری » اوتیسم
Top