روش جراحی ورتبروپلاستی چقدر زمان می برد؟
برای درمان تنها یک مهره، ممکن است نیاز باشد بیمار 1 تا 2 ساعت در بخش رادیولوژی بماند. هر مهره برای درمان  به نیم ساعت زمان نیاز دارد، پس زمان درمان با افزایش تعداد مهره های شکسته شده، افزایش می یابد. بیماران تحت بررسی جراح  برای 2 تا 3 ساعت از زمان جراحی هستند،  تا اطمینان حاصل شود که بیمار هیچ عارضه ی جانبی و مشکلی نداشته باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top