روش جراحی ورتبروپلاستی چه مواردی را شامل می شود؟
این روش نوعی روش درمانی سرپایی است که 2 تا 3 ساعت زمان می برد تا بتوان مهره و ستون فقرات ترک خورده را درمان کنیم. اساسا این روش در بخش رادیولوژی (تصویر برداری) انجام می شود. بی حسی موضعی (local anesthesia)  در این روش به کار می رود. دو سوزن در طرفین ستون فقرات توسط جراح وارد می شود. سوزن به دقت با استفاده از تصاویر اشعه ایکس (فلوروسکوپی)  وارد می شود. سپس ماده ی سیمانی از راه سوزن وارد مهره  و یا ستون فقرات  شکسته شده  می شود تا آن ها را محکم کند. ماده ی سیمانی فورا سفت می شود. تا 2 تا 3 ساعت پس از انجام این جراحی بیمار تحت مراقبت خواهد بود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی ورتبروپلاستی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بارداری

Top