چه عواملی باعث به وجود آمدن سرطان سینه می شوند؟
علت اصلی سرطان سینه ناشناخته است. ریسک فاکتورهای متعددی چون فاکتورهای ژنتیکی، هورمونی، خانوادگی، محیطی و مربوط به شیوه زندگی وجود دارد. تمام این ریسک فاکتورها احتمالاَ در شکل گیری آنکوژن های درون سلولی که منجر به سرطان سینه می شوند نقش دارند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top