چقدر احتمال دارد که به سرطان سینه مبتلا شوم؟
این امر غیر قابل پیش بینی است. با این وجود، انجام BSE وCBE به صورت منظم برای زنان بالاتر ازسی سال برای بررسی اینکه آیا هیچ یک از علائم سرطان سینه را دارند یا خیر اجباری است.
در صورتیکه خویشاوندان نزدیک شما به سرطان مبتلا هستند احتمال اینکه شما هم سرطان بگیرید وجود دارد. بنابراین آزمایش ها را به طور منظم انجام دهید.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top