آیا سیگار کشیدن باعث ابتلا به سرطان سینه می شود؟
کشیدن سیگار به طرز شدیدی احتمال ابتلا به سرطان سینه را افرایش می دهد. مواد شیمیایی و ذرات دود موجود در سیگار باعث فعالیت آنکوژن ها و حتی جهش ژن ها می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top