هرچند وقت یک بار باید برای چکاپ سرطان سینه به پزشک مراجعه کنم؟
به زنان زیر سی سال توصیه می شود که هرسه سال یکبار به پزشک مراجعه کنند. به زنان بالای سی سال توصیه می شود هر سال یکبار به پزشک مراجعه کنند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top