ماموگرافی چیست و آیا دردناک است؟
ماموگرافی روشی است که در آن اشعه هایی با دانستیه بالا مثل اشعه پرتوهای X از میان سینه ها که بین صفحه های شفاف قرار داده شده اند عبور داده می شوند. این روش دردناک نیست.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top