آیا استرس بر سرطان سینه تاثیر دارد؟
خیر،استرس تاثیر چندانی ندارد. اما تغییر عادت های غذایی مثل رژیم های غذایی که در آنها فرد گرسنه می ماند در صورتیکه با استرس همراه باشند باعث افزایش جزئی احتمال ابتلا به سرطان سینه می شوند.

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

Top