آیا سقط جنین عمدی احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد؟
بله، سقط جنین احتمال سرطان سینه را افزایش می دهد. در طول دوره بارداری بافت سینهی جدیدی برای آماده سازی بدن جهت تغذیه نوزاد تشکیل می شود این بافت از نوع بافت های تمایز نیافته است. از این رو بافت تمایز نیافته در طول بارداری در سینه باقی می ماند. سقط جنین وضعیتی را ایجاد می کند که شما باردار نیستید و این بافت تمایز نیافته پتانسیل تبدیل شدن به بافت سرطانی را دارد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top