سقط غیر عمد جنین شانس ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد؟
خیر، احتمال ابتلا به سرطان سینه برای زنانی که سقط غیرعمدی جنین داشته اند بیشتر نیست. زیرا بارداری طبیعی بوده و زن به طرز طبیعی وضع حمل کرده است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
سرطان » سرطان سینه

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بیماری ها

Top