چرا زنان به افسردگی پس از زایمان مبتلا می شوند؟
زنان بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند زیرا اختلالات هورمونی قبل و بعد از زایمان سبب بروز این عارضه می شود. در مردان سطح هورمونی به طور معمول ثابت باقی می ماند و در موارد خاصی دچار تغییر می شود. زنانی که حتی پس از بارداری قبلی به سبب های دیگر مبتلا به افسردگی شده باشند، بیشتر در معرض ابتلا به این عارضه قرار دارند. زنانی که سندرم پیش از قاعدگی شدید دارند، از حمایت خانواده برخوردار نیستند و تا زمان وضع حمل با موقعیت های استرس زا رو به رو بوده اند بیشتر احتمال دارد که به افسردگی مبتلا شوند. یافته های حاصل از پژوهش ها نشان می دهد که ابتلا به بیماری روانی پیش از بارداری با ابتلا به افسردگی پس از زایمان مرتبط است، اگرچه تایید نشده است. همچنین براساس یافته های پژوهشی، بین افسردگی بعد از زایمان و طبقه ی اجتماعی زنان، سن، درآمد و وضعیت زناشویی همبستگی وجود ندارد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » بعد از زایمان
Top