آیا می توان از سرطان پروستات جان سالم به در برد؟

پاسخ به این پرسش به مرحله ی بیماری در شما بستگی دارد. در صورتی که داده های جدول زیر را تحلیل کنیم می بینیم که بین 65٪ تا 95٪ از مبتلایان به سرطان پروستات که در مرحله ی 1 قرار دارند می توانند انتظار داشته باشند که بیش از 5 سال دیگر عمر کنند. در بیماران مبتلا در مرحله ی 3 فقط 60٪ می توانند انتظار داشته باشند بیش از 5 سال دیگر عمر کنند، یعنی 40٪ از افرادی که در مرحله ی 3 قرار دارند قبل از 5 سال دیگر فوت خواهند کرد. در مرحله 4 میزان بقا بسیار ناامید کننده است. فقط 20 تا 30٪ از مبتلایان به سرطان پروستات در مرحله 4 می توانند انتظار داشته باشند بیش از 5 سال دیگر عمر کنند. یعنی 70 تا 80٪ از مبتلایان به سرطان پروستات در مرحله 4 در ظرف 5 سال بعد ازشروع بیماری فوت خواهند کرد.

تعداد سالهایی که امید به زندگی وجود دارد

درصد


سال 5‍˃

65-98

Stage 1

سال 5‍˃

65-98

Stage 2

سال 5‍˃

60

Stage 3

سال 5‍˃

20-30

Stage 4

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان پروستات
Top