علت سرطان پروستات چیست؟
پزشکان علل سرطان پروستات را به روشنی نمی دانند. اما آنچه با اطمینان می توان گفت این است که ریسک فاکتورهای خاصی همچون سن، نژاد، عادات غذایی، تاریخچه ی خانوادگی و سطح تستسترون شما در بوجود آمدن سرطان پروستات نقش اساسی دارند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان پروستات
Top